Fler tips om att köpa en fastighet i Marbella

Det finns viktiga aspekter att ta hänsyn till när man köper en bostadsrätt i Spanien. En köpare måste gå igenom vissa dokument, och det är bättre om du gör det tillsammans med erfarna proffs.

Fler tips om att köpa en fastighet i Marbella

  • Det är viktigt att kontrollera om säljaren är fastighetens verkliga ägare. Ibland säljer säljaren en fastighet utan att ha alla juridiska förutsättningar för att göra det, eftersom fastigheten inte kan stå i hans eget namn (kanske finns det en arvsprocess som måste slutföras, en inteckning, ett embargo etc.). Köparen bör också söka efter ägarhistorik om fastigheten har bytt ägare flera gånger.
  • Du behöver Nota Simple, en officiell rapport som erhålls från Spaniens fastighetsregister (Registro de la Propiedad) och som innehåller information om fastighetens rättsliga status.
  • Du bör också kontrollera att fastigheten motsvarar beskrivningen och att den är strukturellt sund. Certificación catastral säkerställer att fastigheten är vederbörligen registrerad och kontrollerar att storleken och förhållandena är desamma som beskrivits.
  • Se till att säljaren inte har några skulder som är utestående till samhället eller mot huset som du kanske måste betala senare. Det får inte finnas några utestående skulder, t.ex. inteckning, fastighetsskatt, samfundsbaserade betalningar osv. Detta är särskilt viktigt i Spanien, eftersom skulder är knutna till fastigheten och överförs med äganderätten.
  • Du behöver information från fastighetsregistret om hyres- eller arrendeavtalen. En ny ägare kan inte vräka hyresgästerna förrän det datum som anges i deras kontrakt.
  • Varför du behöver ett energicertifikat Läs här Energicertifikat

Att köpa en fastighet i Marbella

Om du funderar på att köpa en strandfastighet ska du tänka på en lag som du bör känna till. Den spanska kustlagen (Ley de Costas 1988) syftar till att skydda kusten genom att göra alla stränder till allmän mark och förbjuda byggande av nya bostadsområden inom 100 meter från stränderna. Stadsplaneringsreglerna i Spanien har ofta ignorerats och under årens lopp har hundratusentals fastigheter byggts olagligt nära stranden. Att vara kändis hjälper inte – Antonio Banderas fastighet i Los Monteros har drabbats av detta och en del av hans lyxvilla revs (även om det inte var hans fel utan den tidigare ägarens). Den nya ändringen gör det möjligt att behålla cirka 24 000 olagligt byggda anläggningar i Spanien, hotell och restauranger, men deras ägare måste betala en extra skatt, 6 % av fastighetsvärdet.

Och den sista men inte minst viktiga saken. Det är en bra idé att låta göra en noggrann teknisk undersökning/inspektion av den fastighet du är intresserad av. På så sätt kan du känna till fastighetens nuvarande tillstånd.

Lycka till!

Artur Loginov, VD och partner

03/12/2021

Artur Loginov

VD och partner

Add Button Button Delete
Bruna Karla Kruger
Bruna Karla Kruger Fastighetskonsul t
+34 952 766 950 Kontakta