BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijk DRUMELIA 2.0 S.L.

Doel GEGEVENS GEBRUIKT VOOR HET BEHEER VAN INVRAGEN DOOR DE WEBSITE, DOOR HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS ALS WEBSITEFORMULIER

Legitimatie De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming, die u geeft indien u uw persoonsgegevens verstrekt.

Ontvangers Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Er zullen geen gegevens worden doorgegeven buiten de EU.

Rechten

Toegang, rectificatie en schrapping van gegevens, alsmede andere rechten, zoals uiteengezet in de aanvullende informatie.

Herkomst van de gegevens De door DRUMELIA 2.0 S.L. verwerkte persoonsgegevens zijn afkomstig van :

➢ De betrokkene zelf of zijn vertegenwoordiger. Aanvullende informatie

U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie raadplegen op https://www.drumelia.com/nl/voorwaarden-voor-het-gebruik-van-de-website/