GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM UPPGIFTSSKYDD

Ansvarig DRUMELIA 2.0 S.L.

Syfte Uppgifter som används för att hantera förfrågningar via webbplatsen, genom dess behandling som ett webbplatsformulär.

Legitimation Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt uttryckliga samtycke, som ges om du lämnar dina personuppgifter.

Mottagare Inga uppgifter kommer att lämnas vidare till tredje part, om det inte är lagligt obligatoriskt att göra det. Inga uppgifter kommer att överföras utanför EU.

Rättigheter

Tillgång, rättelse och radering av uppgifter samt andra rättigheter som förklaras i den kompletterande informationen.

Uppgifternas ursprung De personuppgifter som behandlas av DRUMELIA 2.0 S.L. kommer från :

➢ Den registrerade själv eller dennes företrädare.

Ytterligare information
Du kan läsa mer detaljerad information om dataskydd på https://www.drumelia.com/sv/villkor-for-anvandning-av-webbplatsen