Grunnleggende informasjon om databeskyttelse

Ansvarlig DRUMELIA 2.0 S.L.

Formål Opplysninger som brukes til å håndtere forespørsler via nettstedet, gjennom behandling som et skjema på nettstedet.

Legitimering Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er ditt uttrykkelige samtykke, gitt hvis du oppgir personopplysningene dine.

Mottakere Ingen opplysninger vil bli gitt videre til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Ingen opplysninger vil bli overført til land utenfor EU.

Rettigheter

Innsyn, retting og sletting av opplysninger samt andre rettigheter, som forklart i tilleggsinformasjonen.
Dataopprinnelse Personopplysningene som behandles av DRUMELIA 2.0 S.L. stammer fra :

➢ Den registrerte selv eller dennes representant.
Ytterligere informasjon
Du kan se ytterligere og detaljert informasjon om databeskyttelse på https://www.drumelia.com/no/vilkår-for-bruk-av-nettstedet .