Juridisk merknad

I samsvar med lov 34/2002, av 11. juli, om informasjonssamfunnets tjenester og elektronisk handel (LSSI), informerer vi deg om at:

DRUMELIA 2.0 S.L. (heretter DRUMELIA EIENDOMSMEGLING) . MVA nummeret er B-93.728.293 og adressen er Centro de Negocios Puerta de Banús, Edificio B, Local 11, 29.660, Marbella (Málaga). Volume 5914, Book 4821, Folio 90, Section 8, Page 154358, Inscription 2.

Kontaktinformasjon: Telefon: 952 766 950 (mandag til fredag fra kl. 9.00 til 19.30 og lørdag fra kl. 10.00 til 14.00).
E-post: [email protected]

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET DRUMELIA EIENDOMSMEGLING

Domenenavnet www.drumelia.com tilhører DRUMELIA 2.0 S.L. og bruken av det er forbeholdt DRUMELIA 2.0 S.L..

Den offisielle portalen til www.drumelia.com har som mål å gi allmennheten informasjon om aktivitetene som denne organisasjonen utfører og produktene og tjenestene den tilbyr innen eiendomsmegling.

Tilgang til og bruk av dette nettstedet gir den besøkende status som bruker. Dette innebærer at brukeren uttrykkelig og fullt ut aksepterer vilkårene som er angitt her, uten at det berører eventuelle spesielle vilkår som kan gjelde for noen av de spesifikke produktene eller tjenestene som tilbys via nettstedet.

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING forbeholder seg retten til å utføre, når som helst og uten forvarsel, endringer og oppdateringer av informasjonen på nettstedet eller i konfigurasjonen og presentasjonen.

For å holde informasjonen som publiseres på portalen oppdatert, kan innholdet endres, korrigeres, fjernes eller legges til når som helst, så det anbefales å sjekke gyldigheten eller nøyaktigheten av det samme ved å konsultere offisielle kilder.

IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE RETTIGHETER OG RAMMER

Alle elementene som utgjør nettstedet, samt dets struktur, design, kildekode, logoer, varemerker og andre karakteristiske tegn som vises på det, eies av DRUMELIA EIENDOMSMEGLING eller dets samarbeidspartnere og er beskyttet av de tilsvarende immaterielle og industrielle eiendomsrettighetene.

På samme måte er bildene og andre grafiske elementer som finnes på portalene beskyttet av de tilsvarende immaterielle og industrielle eiendomsrettighetene.

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING forbyr uttrykkelig innramming eller bruk av tredjeparter av andre mekanismer som endrer design, original konfigurasjon eller innhold på våre portaler.

Bruken av innholdet må respektere deres spesielle lisensiering. Derfor er bruk, reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon, transformasjon eller annen lignende eller analog aktivitet strengt forbudt uten forutgående og uttrykkelig tillatelse fra DRUMELIA EIENDOMSMEGLING.

Når det gjelder sitater av nyheter, produkter og tjenester fra tredjeparter som kan vises på nettstedet, anerkjenner DRUMELIA EIENDOMSMEGLING de tilsvarende industrielle og immaterielle rettighetene til fordel for deres eiere, og bare det at de nevnes eller vises på nettstedet innebærer ikke at det eksisterer noen rettigheter eller ansvar overhodet angående dem, og det innebærer heller ikke noen godkjenning, sponsing eller anbefaling.

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING erklærer sin respekt for tredjeparters immaterielle og industrielle rettigheter; hvis du mener at våre portaler kan krenke dine rettigheter, kan du kontakte DRUMELIA EIENDOMSMEGLING.

ANSVAR

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING garanterer ikke at det ikke eksisterer feil i tilgangen til nettstedet, i innholdet, eller at det er oppdatert, selv om DRUMELIA EIENDOMSMEGLING vil gjøre sitt beste for å unngå, rette eller oppdatere dem, om nødvendig.

Både tilgangen til DRUMELIA EIENDOMSMEGLING portalene og bruken av informasjonen deri er brukerens eksklusive ansvar.

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING er ikke ansvarlig for eventuelle sikkerhetsfeil som kan oppstå, eller for eventuelle skader som kan oppstå på brukerens datasystem (maskinvare og programvare), filer eller dokumenter som er lagret der, som et resultat av tilstedeværelsen av et virus i brukerens datamaskin som brukes til å koble til tjenestene og innholdet på nettstedet, en funksjonsfeil i nettleseren eller bruk av ikke-oppdaterte versjoner av samme.

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet som er lagret, inkludert, men ikke begrenset til, i fora, chatter, blogger, kommentarer, sosiale nettverk eller andre midler som gjør det mulig for tredjeparter å publisere innhold uavhengig på DRUMELIA EIENDOMSMEGLING nettsted.

Imidlertid, og i samsvar med bestemmelsene i LSSI, står DRUMELIA EIENDOMSMEGLING til disposisjon for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, og samarbeider aktivt med å fjerne eller blokkere alt innhold som kan påvirke eller være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, tredjeparts rettigheter eller moral og offentlig orden. I tilfelle brukeren mener at det er innhold på nettstedet som kan være utsatt for denne klassifiseringen, vennligst kontakt DRUMELIA EIENDOMSMEGLING.

LENKER ELLER HYPERLENKER

Nettstedet kan inneholde lenker til innhold som fører til tredjeparts nettsteder. Disse sidene tilhører imidlertid ikke DRUMELIA EIENDOMSMEGLING, og gjennomgår heller ikke innholdet, og derfor påtar DRUMELIA EIENDOMSMEGLING seg intet ansvar for innholdet, informasjonen eller tjenestene som kan vises på disse nettstedene, som utelukkende er informative og under ingen omstendigheter innebærer noe forhold mellom DRUMELIA EIENDOMSMEGLING og personene eller enhetene som eier slikt innhold eller eierne av nettstedene der de befinner seg. DRUMELIA EIENDOMSMEGLING kan ikke holdes ansvarlig for driften av den lenkede siden eller for mulige skader som kan oppstå ved tilgang til eller bruk av den.

Lenker til DRUMELIA EIENDOMSMEGLING nettsted må respektere følgende betingelser:

1. Etableringen av lenken vil ikke i seg selv innebære noen form for avtale, kontrakt, sponsing eller anbefaling fra DRUMELIA EIENDOMSMEGLING av siden som lager lenken.

2. Nettsiden som hyperkoblingen er opprettet på, skal ikke inneholde informasjon med innhold som er ulovlig, diskriminerende, i strid med allment aksepterte etiske prinsipper eller mot offentlig orden, og den skal heller ikke inneholde innhold som strider mot tredjeparts rettigheter.

3. DRUMELIA EIENDOMSMEGLING kan be om at en lenke til nettstedet fjernes, uten å måtte oppgi noen grunn. I dette tilfellet må siden som har laget lenken umiddelbart fjerne den, så snart DRUMELIA EIENDOMSMEGLING mottar varselet.

4. DRUMELIA EIENDOMSMEGLING er ikke ansvarlig på noen måte, og garanterer heller ikke kvaliteten, nøyaktigheten, påliteligheten, korrektheten eller moralen til innholdet eller tjenestene som etableringen av hyperkoblingen kan tilby. Brukeren påtar seg eneansvaret for eventuelle konsekvenser, skader eller handlinger som kan oppstå som følge av tilgang til det hyperkoblede nettstedet.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

DUMELIA EIENDOMSMEGLING er dypt forpliktet til å overholde regelverket om beskyttelse av personopplysninger, og garanterer full overholdelse av forpliktelsene som er angitt, samt implementering av passende sikkerhetstiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen.

Spesielt i samsvar med bestemmelsene i europa parlaments- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016, informerer DRUMELIA EIENDOMSMEGLING, som ansvarlig for nettstedet, alle brukere som oppgir eller vil oppgi sine personopplysninger, om at disse vil bli gjenstand for behandling som er registrert blant behandlings aktivitetene DRUMELIA EIENDOMSMEGLING, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i RGPD.

DRUMELIA EIENDOMSMEGLING gjør sin personvernerklæring tilgjengelig for brukerne, og tilbyr utvidet informasjon om databehandlingen som utføres via nettskjemaet på www.drumelia.com.