Fastighetsskatt i Marbella och Spanien

Av Artur Loginov på

Vem är skyldig att betala skatt? När betalar du skatt? Vilka andra kostnader tillkommer när du köper, säljer eller äger en fastighet i Marbella, Spanien? Vi har förberett information om detta för att du enkelt ska kunna reda på allt du behöver veta när du överväger att göra Marbella till ditt hem.

01: Köpeskatter och kostnader för att köpa en fastighet i Marbella, Spanien

Fastighetsskatt i Marbella och Spanien

Idag ska vi tala om alla de kostnader som en köpare måste betala när han eller hon köper en lägenhet, ett radhus eller en villa i Marbella.

Alla fastighetspriser som du ser oavsett var, i en broschyr, på internet eller någon annanstans, är alla nettopriser för säljaren. Köpeskatter och kostnader måste beräknas ovanpå det överenskomna priset med säljaren.

Den största skillnaden ligger i att köpa en helt ny fastighet från en byggherre eller en begagnad fastighet.

Fastigheter som köps från byggherrar omfattas av moms (10 %) och stämpelskatt (1,2 %) utöver inköpspriset. Mervärdesskatten måste betalas på notariedagen.

Andrahandsfastigheter omfattas endast av överlåtelseskatt, (7 %) fram till slutet av 2021. Därefter kan den öka eller inte. Överlåtelseskatten kan betalas upp till 30 dagar efter notarien.

För tillfället kan vi alltså redan nu se en stor skillnad i skatt om man köper från en byggherre eller från en privatperson som bott i huset. Vid ett köp på 2 miljoner euro är skillnaden exakt 100 000 euro!

Det är viktigt att också klargöra att privatpersoner ibland också kan vara registrerade som byggherrar och sälja ett hus med moms. Nyckeln till att veta om en fastighet är momspliktig är om den är helt ny eller helt ombyggd. Om ingen har bott i den och om ägaren är registrerad som byggherre.

Slutligen vill vi lägga till en ytterligare förklaring om köp av ett spanskt företag som äger en enda tillgång, fastigheten. Det är ett vanligt misstag att tro att om köpet sker av aktierna i bolaget så tillämpas inte överföringsskatten. Faktum är att när man köper aktier i ett spanskt företag tillämpas andra skatter, eller ibland till och med inga, men alltid när det är ett aktivt företag som bedriver verksamhet. Lagen säger att om du köper ett företag som bara äger en tillgång, en fastighet, och som inte har någon verklig affärsverksamhet eller anställda, är en sådan transaktion jämförd med att köpa själva fastigheten, och därför måste samma skatter som vid köp av en fastighet tillämpas. Och skattemyndigheten har mycket enkla sätt att identifiera när sådana företag byter ägare.

Vilka är de övriga kostnaderna för att köpa en fastighet i Marbella, Spanien?

De övriga kostnaderna är desamma både för nya och begagnade fastigheter och är följande:

Advokatkostnader.

För en okomplicerad affär är advokatarvodena 1 % (+ moms) av köpeskillingen. Om köpet är dyrt eller om du är en regelbunden kund kan vissa advokatbyråer justera avgifterna något. Ibland föredrar kunderna att inte använda advokater för att minska sina kostnader för att förvärva en fastighet i Marbella, eftersom det inte är obligatoriskt att använda en advokat. Vi rekommenderar starkt att alltid använda en advokat. En bra advokat gör inte bara transaktionen utan gör en omfattande due diligence före köpet och en mycket viktig service efter försäljningen.

Notarie- och registeravgifter.

Dessa beror på ett stort antal faktorer och beräknas normalt alltid ungefärligt och ger endast en slutlig räkning efter försäljningen. Vi skulle uppskatta 0,25 % för båda, från försäljningspriset, för att vara på den säkra sidan. Om priset är över 2 miljoner euro är procentsatsen lägre, närmare 0,15 % eller till och med 0,1 %.

Bankkontoavgifter för överföring av medel till säljaren eller utfärdande av bankväxlar.

Nästan alla köp hos notarien sker med bankcheckar, inte överföringar, och för att utfärda dessa checkar eller göra en viktig överföring tar bankerna ut en provision. Detta kan variera mycket beroende på betalningsbeloppet, vilken bank du använder och din profil som kund. Kanske något att undersöka när man öppnar ett bankkonto i Marbella.

Avgifter för hypotekslån.

Om du bestämmer dig för att köpa en fastighet i Marbella med hjälp av bankfinansiering kan du bli förvånad över att få reda på att din enda kostnad är fastighetsvärderingen. Denna varierar från 500€ till +2 000€ beroende på storlek och prisvärdering. Resten av kostnaderna och skatterna betalas av banken.

Teknisk due diligence.

Inte alls obligatoriskt, men bra att ha i åtanke när man förvärvar en begagnad fastighet. För att kontrollera det aktuella tillståndet för installationer som luftkonditionering, värmesystem och andra detaljer i fastigheten. Kostnaden kan vara från 300 euro till +2 000 euro beroende på fastighetens storlek och hur mycket arbete som ska utföras.
FRÅGOR OCH SVAR:
Vilka avgifter betalar man när man köper en fastighet i Spanien?
Förutom alla skatter och kostnader som beskrivs i den här bloggen finns det inga fler avgifter som köparen måste betala i samband med ett fastighetsköp i Marbella, Spanien. Fastighetsavgifterna betalas av säljaren, tillsammans med vissa andra skatter och kostnader som säljaren måste betala när han säljer sin fastighet. Det är också viktigt att notera att skatterna, kostnaderna och avgifterna kan variera beroende på var i Spanien du har beslutat att köpa fastigheten.
Vilka är fallgroparna när man köper en fastighet i Spanien?

 • Nej att korrekt beräkna kostnaderna och skatterna för att köpa en fastighet, därför hoppas vi att den här bloggen kommer att tjäna dig väl.
 • Att inte göra det nödvändiga pappersarbetet i förväg, för att godkänna fondöverföringarna för köpet och öppnandet av bankkonton i Spanien, vilket kan resultera i en längre period än vad man kan förvänta sig. Därför kan man potentiellt gå miste om den fastighetsmöjlighet som hittats på grund av att man inte kan agera snabbt för betalningen.
 • När man inte använder sig av en professionell advokat. I Spanien är advokatens roll i en transaktion avgörande i en köpprocess. Hans ansvar är att göra en fullständig juridisk och urbanistisk due diligence före betalningen. Förberedelse av alla kontrakt för köpet och en mycket omfattande efterförsäljning inklusive kontroll av de skatter som ska betalas årligen som ny ägare.
 • Nej utreda i förväg alla skatter som du måste betala som framtida ägare av fastigheten.
 • Och naturligtvis att inte använda rätt fastighetsmäklare för ditt köp! På Drumelia Real Estate erbjuder vi en mycket engagerad service till våra kunder med 20+ års erfarenhet.

Betalar jag skatt när jag köper en fastighet i Spanien?
Ja, alltid när du köper någon typ av fastighet i Spanien är du enligt lag skyldig att betala vissa skatter och kostnader för att fullfölja köpet. Att inte betala skatterna kan leda till allvarliga problem och sanktioner från skattemyndigheten, så läs den här bloggen noggrant för att få all nödvändig information om skatter att betala när du köper en fastighet i Marbella. Beroende på var i Spanien du vill genomföra köpet kan skatterna variera.
Vilka regler gäller för att köpa en fastighet i Spanien?
När du köper en fastighet i Spanien finns det inga särskilda restriktioner eller regler som gäller, det spelar ingen roll om du är utländsk eller bosatt. Det är dock viktigt att ha fått ett NIE-nummer, öppnat ett bankkonto i en spansk bank och ägna särskild uppmärksamhet åt den juridiska och skattemässiga due diligence i förväg.

02: Fastighetsskatt för ägare i Marbella, Spanien

VILKA ÅRLIGA SKATTER BETALAR DU NÄR DU ÄGER EN FASTIGHET I MARBELLA, SPANIEN?

Den här bloggen tar upp vilka skatter du måste betala årligen när du köper en fastighet i Marbella, Spanien.
Ibland kan informationen vara missvisande, så vi vill dela upp den för dig för att göra det enklare. Alla dessa skatter och kostnader betalas årligen. Beräknas utifrån köpeskillingen, fastighetens läge (kommun) samt dess storlek och kadastervärde.

För att göra det enklare kommer vi att dela upp det i två olika delar. Först skatter som rör fastighetsägaren och sedan skatter som rör själva fastigheten.

Skatter relaterade till ägaren av en fastighet i Marbella.

Skatt för personer som inte är bosatta i landet

Endast ägare som inte är bosatta i Spanien måste betala den. Om du är bosatt i landet behöver du inte betala denna skatt. Denna skatt måste betalas oavsett om du hyr ut din fastighet eller inte. Det faktum att du äger en fastighet i Spanien som icke bosatt innebär redan att du måste betala den årligen. Jag har sett många kunder som inte betalar den, ibland för att de inte ens har hört talas om den. Skattemyndigheterna följer inte upp dessa skattebetalningar, så man kan vara ganska länge utan att betala den. Vad de gör är att de granskar om du har betalat skatten för utländska medborgare eller inte, den dag du ska sälja din fastighet. Teoretiskt sett kan du alltså skjuta upp det till senare, även om betalningen också kommer att ökas med räntor och andra kostnader för att du inte betalar i tid.

Förmögenhetsskatt

Spanien har i princip en förmögenhetsskatt, men den regionala regeringen i Andalusien valde att avskaffa den för att uppmuntra till fler investeringar i regionen. Därefter införde den nationella regeringen en ny skatt som kallas solidaritetsskatt. Ursprungligen var denna skatt avsedd att vara tillfällig och endast gälla för åren 2022 och 2023. Men i och med regeringens omval är sannolikheten extremt hög att den förlängs.

 • Beskattning sker för nettoförmögenheter som överstiger 3 miljoner.
 • Endast nettoköpeskillingen beaktas.
 • Kvantiteten beror på om du är bosatt i landet, inte bosatt i landet eller om det är ett företag som köper. (OBSERVERA: FÖR PERSONER MED HEMVIST I SPANIEN BEAKTAS ALLA DERAS TILLGÅNGAR I HELA VÄRLDEN OCH FÖR PERSONER UTAN HEMVIST I SPANIEN - INKLUSIVE FÖRETAG OM DE FLESTA AV DERAS TILLGÅNGAR ÄR FASTIGHETER I SPANIEN - BEAKTAS TILLGÅNGARNA I SPANIEN).
 • Ett skattefritt avdrag på 700 000 euro gäller per person. (OM DU ÄR SKATTEMÄSSIGT BOSATT I SPANIEN)

För att ge en kort översikt är förmögenhet föremål för beskattning för tillgångar som överstiger 3 miljoner. Denna skatt följer en progressiv struktur, och skatteskalorna är följande:

Skattepliktig nettoinkomst

Upp till eurobelopp

Kvot

 

Euro

Återstående beskattningsbar inkomst

Upp till eurobelopp

Tillämplig typ

Procentuell andel

0,000,003.000.000,000,00
3.000.000,000,002.347.998,031,7
5.347.998,0339.915,975.347.998,032,1
10.695.996,06152.223,93Och högre3,5

 

Du kan också be oss göra en snabb uppskattning genom att klicka här och fylla i de grundläggande uppgifterna om ditt planerade köp.

Vill du veta hur skattemyndigheterna avgör om du kan anses vara skatteresident eller icke-resident i Spanien? Vilken effekt kan det ha på dig?

Vill du veta hur skattemyndigheterna avgör om du kan betraktas som skattemässigt bosatt eller icke bosatt i Spanien? Vilken effekt det kan ha på dig?

Skatter och kostnader i samband med den fastighet som du äger i Marbella.

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

Vilket är den kommunala spanska fastighetsskatten, som betalas årligen, på samma sätt som andra skatter. Vanligtvis varierar denna skatt mellan 1 000 och 10 000 euro, men den kan vara lägre eller högre beroende på fastigheten. Den beror på fastighetens kadastrala värde och på kommunen.

Skatt på sopor.

Skatt på fastighetens sophämtning, men det är en mycket liten summa, vanligtvis under 400 euro per år.

Gemenskapsavgifter.

Vanligtvis varierar gemenskapsavgifterna mellan 200 euro och 1 000 euro, med några undantag. Detta är ingen skatt utan en kostnad som är direkt kopplad till fastigheten och som du är skyldig att betala. Om du inte betalar kan det till och med leda till att egendomen beslagtas (efter lång tid). Villor och tomter tenderar också att ingå i ett samhälle. I sällsynta fall är det möjligt att hitta fastigheter som ännu inte ingår i någon samfällighet och som därför inte har några sådana avgifter.

Andra permanenta kostnader.

El och vatten betalas månadsvis med ett permanent kontrakt. Du har ett minsta fast belopp att betala. Även om ingen förbrukning sker, även om huvuddelen av fakturan är direkt relaterad till den förbrukning du gör.

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för de skatter som du måste betala i Marbella efter att ha köpt en fastighet här.

Funderar du på att sälja din fastighet? Eller kanske att köpa den? Det har aldrig varit enklare att ta kontakt, klicka bara här så hjälper vi dig gärna på ett mycket professionellt sätt.

 

Frågor och svar:

Måste jag betala skatt på min spanska fastighet?

Ja, oavsett om du är bosatt eller inte bosatt i Spanien. Om du hyr fastigheten eller inte, innebär äganderätten att du måste betala vissa skatter till den spanska skattemyndigheten. De är ett fåtal, så vi rekommenderar att du läser den här bloggen noggrant.

Vilken skatt betalas av fastighetsägaren?

Det finns flera skatter som ska betalas som ägare av fastigheter i Spanien. De är skatt för icke-invånare (endast för icke-invånare), förmögenhetsskatt, IBI, sopskatt och vissa fasta kostnader. Du kan läsa alla detaljer i den här bloggen.

 Vilka skatter betalar jag om jag flyttar till Spanien?

Om du bestämmer dig för att flytta permanent till Spanien blir du skattemässigt bosatt i Spanien, eftersom du kommer att tillbringa över 183 dagar. Därför kommer dina inkomster över hela världen att beskattas enligt det spanska skattesystemet. Detta varierar mellan 19 % och 47 %, minus de skatter som eventuellt betalats i det land där inkomsten producerades. Du kan läsa mer information om hur du kan betraktas som skattemässigt bosatt eller icke bosatt i Spanien och dess effekter på dig i följande blogg.

03: Köpeskatt vid köp av tomt i Marbella, Spanien

Fastighetsskatt i Marbella och Spanien

Är det samma skatter när man köper tomt som när man köper en villa eller en lägenhet i Marbella, Spanien?

Du kommer att bli överraskad! Vi har redan diskuterat skatter vid köp av villor och lägenheter och man skulle kunna tro att det liknar skatterna man måste betala vid köp av tomter men så är det inte. Det är här många klienter inte lyckas få tag på rätt information på förhand och på grund av det går många försäljningar i stöpet då köparna backar ur.

Det är enkelt och vi på Drumelia är här för att en gång för alla förenkla ditt liv! Problemet är att skatter vid försäljning av tomter beror på vem som äger tomten. De beror även på vem som köper tomten. Vi hoppar över skillnaderna för professionella investerare då vi antar att du som är det redan har en armé av advokater och rådgivare! Vi går inte in på det då vår information är till för att hjälpa utländska nya köpare i Marbella.

När du köper en tomt för att bygga en villa i Marbella måste du, innan du bokar en visning eller lägger ett bud, fråga din mäklare om ägaren till tomten är ett spanskt företag eller en privatperson. Om mäklaren inte vet, vilket inte är bra, kan du alltid fråga oss! Glöm inte att fråga då skillnaden är betydelsefull. Om en privatperson äger tomten blir överföringsskatten 7%. Om ett spanskt företag äger den måste man ta hänsyn till mervärdesskatten som är imponerande 21% + 1.2% stämpelskatt. Det är en skillnad på 15.2%. Om tomten är värd mer än 1 miljon euro blir det 152.000 euro eller mer. Om priset är 3 miljoner euro kan det bli skattekostnader på 456.000 euro beroende på vem ägaren är. Resten av kostnaderna är samma som vid köp av andra egendomar. Du kan läsa på i mer detalj på vår blogg köpeskatter och kostnader vid fastighetsköp i Marbella.

Are the taxes to buy a plot different from buying a villa or apartment in Marbella, Spain? You will be surprised! We already talked about taxes to buy villas and apartments, and you would think this is similar, but it's not at all. It’s where most clients fail to get the proper information in advance, and so many deals fail because of this, by clients backing out when they find out.
Exklusiv villa i La Zagaleta

Några vanliga frågor

Vad måste jag veta när jag köper mark i Spanien?
Det beror på vilken sorts mark vi talar om - är det för en villa, ett bostadsområde, en kommersiell fastighet eller ett landställe och vem är ägaren. Det vanligaste köpet är mark för villabyggen. I det fallet kan överföringsskatten vara mellan 7% eller 22.2% beroende på om säljaren är en privatperson eller ett spanskt företag. Köpeskatterna som tillkommer till det överenskomna försäljningspriset är olika. Läs i mer detalj på vår blogg.
Hur mycket kostar mark eller tomter i Marbella, Spanien?
Priset varierar såklart mycket och beror framförallt på läget och utsikten. Många faktorer är väsentliga när man räknar ut priset såsom storlek, lutning eller behov av stödmurar, integritet, tillgänglighet och mycket mer. Om vi talar om Marbellaligger priserna generellt sett mellan 400 euro upp till 1.200 euro per kvadratmeter men undantag finns åt det billigare och åt det dyrare hållet. Du kan hitta ett urval av våra tomter till salu via den här länken och sortera dem efter pris.

04: Skatter för bosatta och icke-bosatta i Marbella

Fastighetsskatt i Marbella och Spanien

Skatteskillnader för bosatta och icke-bosatta i Marbella och hur vet man om man är skattemässigt bosatt i Spanien? Och ännu viktigare, kan du bli bosatt utan att du märker det? Går det per automatik?

Alla som köper fastigheter i Marbella, oavsett om det är ditt hem eller semesterhem, måste betala flera olika skatter årligen beroende på om man är bosatt i Spanien eller inte. Vissa faktorer är betydande för att identifiera om en person är bosatt eller inte och på så sätt vet du vad du måste betala. Tyvärr lyckas inte vissa klienter få rätt information, framförallt i förväg, vilket kan innebära skatteöverraskningar i sista sekunden.

De flesta som köper semesterhem i Marbella tycker att de inte är bosatta eller skattemässigt bosatta i Spanien men hur vet man vilka skatter man måste betala? Dessutom vet man kanske inte om man räknas som bosatt? Och vad innebär det att vara bosatt i landet? Nu kör vi!

För det första har du som icke-bosatt fastighetsägare i Marbella skyldigheter att betala vissa skatter varje år såsom:

Spansk skatt för icke-bosatta

Du måste betala skatten vare sig du hyr ut din fastighet eller inte. Tänk dig att du inte hyr ut fastigheten: även om du inte får någon inkomst har du fördelen att äga en fastighet i Spanien enligt skattemyndigheten. På grund av detta måste du betala en tillräknad inkomstskatt. Om du hyr ut egendomen måste du betala inkomstskatt på hyran istället. Skatten är 24% förutom för de som är bosatta i EU, Island och Norge; i sådana fall är den 19%.

Spansk förmögenhetsskatt

I Andalusien har denna skatt ersatts av Solidaritetsskatt och baseras på nettovärdet av din fastighet (minus eventuella lån).

Skatten tillämpas på nettoförmögenheter som överstiger 3 miljoner.

Ursprungligen var denna skatt avsedd att vara tillfällig och endast gälla för åren 2022 och 2023. I och med regeringens omval är dock sannolikheten för att den förlängs extremt hög.

För att ge en kort översikt är förmögenhet föremål för beskattning för tillgångar som överstiger 3 miljoner. Denna skatt följer en progressiv struktur, vars intervall framgår av tabellen i AVSNITT 2.

Spansk kommunalskatt på fastigheter

Skatten beräknas efter fastighetsvärdet och varierar mellan regioner.
Men vad händer om man plötsligt blir skattemässigt bosatt i Spanien och hur kan det ske?
Om du har bott i Spanien i sex månader (183 dagar) eller mer under ett kalenderår (behöver inte vara i följd) eller om du har dina huvudsakliga intressen i Spanien (exempelvis om din familj bor permanent i Spanien eller ditt huvudföretag finns här eller din huvudsakliga inkomst kommer från Spanien) kan du bli skattemässigt bosatt i Spanien. Det räcker oftast att bara en av ovanstående förutsättningar gäller för dig.

Även om du är i Spanien längre än 183 dagar men dina inkomster och din familj bor och studerar i ett annat land kan du bevisa att du inte är skattemässigt bosatt i Spanien. Det finns en gråzon.
Vilken betydelse kan det ha om man blir skattemässigt bosatt i Spanien?
Du behöver inte längre betala den spanska skatten för icke-bosatta. Du måste fortfarande betala förmögenhetsskatt och kommunalskatt. Som bosatt måste du även betala spansk inkomstskatt på hela din inkomst (minus det som du betalar i det andra landet) och dessutom måste du deklarera alla dina tillgångar som du har utomlands som är värda över 50.000 euro. Det största problemet är dock att att den spanska inkomstskatten börjar på 19% och ökar upp till 47% om du har en årlig inkomst över 300.000 euro.

Därför är det bra att vara försiktig speciellt om du tänker köpa en fastighet i Marbella och tillbringa mycket tid här. Och självklart är det här generell information - det finns fler saker att läsa på om och fundera på. Det är en gråzon, det finns undantag såsom Beckham Law, men för att vara på den säkra sidan är det alltid bäst att prata med en finansiell rådgivare helst i förväg!

Och om du är intresserad av att köpa en fastighet i Marbella har det aldrig varit lättare att kontakta oss! Du kan se all vår kontaktinformation på vår hemsida eller skicka ett email genom att trycka här.

Några frågor och svar

Hur mycket är fastighetsskatten för icke-bosatta i Marbella?
Man räknar ut skatten för icke-bosatta genom att titta på fastighetsvärdet enligt kommunens beräkningar vilket du kan se på ditt IBI-kvitto (gröna dokumentet, IBI står för Impuesto de Bienes Inmuebles). Bara 2% av fastighetsvärdet kommer att beskattas med 24.75% årligen. Vi kan räkna så här: fastighetsvärdet*0,02*0,2475 = fastighetsskatt.
Hur lång tid har jag på mig för att betala fastighetsskatter i Marbella?
Om du är icke-bosatt måste du skicka in din deklaration med förmögenhetsskatt och spansk skatt för icke-bosatta mellan 1 januari och 31 december det nuvarande året och betala skatten det nästkommande året. Kommunalskatten betalas i augusti-september det nuvarande året och om du inte betalar i tid får du en påföljd som växer med tiden.
Hur mycket skatt betalar du i Marbella? Hur stor är inkomstskatten i Marbella?
Inkomstskatten beror på om du är skattemässigt bosatt eller inte i Spanien. För icke-bosatta är det en fast skatt på 24% förutom för de som är bosatta i EU, Island och Norge då skatten blir 19%. För bosatta i Spanien börjar skatten på 19% och ökar upp till 47% för de med inkomster över 300.000 euro.

05: Säljarskatter och kostnader för att sälja en fastighet i Marbella

Vilka är skatterna och kostnaderna för en säljare när man säljer en fastighet i Marbella, Spanien?

Vilka skatter och kostnader betalar du när du säljer en fastighet?

Vill du sälja en fastighet i Marbella och är osäker på vad dina kostnader kommer att vara? Det är mycket rekommenderat att undersöka detta i förväg. Innan du lägger ut din fastighet till försäljning, ibland till och med innan du köper en fastighet, särskilt om det är en investering, så att du har alla kort på hand i förväg!

Här är den fullständiga listan över skatter och utgifter som du måste betala när du säljer en fastighet i Marbella:

Plusvalia (kapitalvinst)

Varje säljare måste betala den (om det inte blir en förlust vid försäljningen, då kan du försöka undvika den). Den beräknas utifrån de år eller månader du ägt fastigheten gånger markens kadastrala värde. (Även om du äger en lägenhet beräknas den på den andel av marken som urbaniseringen står på). Vanligtvis är det inte en särskilt stor utgift, men något att tänka på.

 Säljarskatter och kostnader för att sälja en fastighet i Marbella Säljarskatter och kostnader för att sälja en fastighet i Marbella

Inkomstskatt

Betalas endast om du har fått en inkomst vid försäljningen av din fastighet, och olika skatt tillämpas om du är icke bosatt (24 %), bosatt (19 %) om du är EU/EES-medborgare eller om det är ett företag (25 %) som säljer. Alla kostnader som du har haft, både vid köpet och försäljningen (notarier, register, advokater, köpeskatter, mäklarprovisioner etc.), beaktas. Endast den återstående mellanskillnaden betraktas som inkomst. Även reformer, beroende på vilka, kan också beaktas. Naturligtvis måste du ha alla officiella fakturor för varje enskilt begrepp till hands.

Fastighetsavgifter

Om du bestämmer dig för att använda en professionell fastighetsfirma för att sälja din fastighet i Marbella kan du alltid kontakta oss! Du behöver inte använda en mäklare, men om du använder rätt mäklare kan du öka chanserna och snabbheten i försäljningen. I Marbella betalas mäklarens avgifter i en försäljningsprocess alltid av säljaren, aldrig av köparen, och normalt fastställs de i förväg när fastigheten listas. Det är viktigt att komma ihåg att mäklaren, på samma sätt som en advokat eller någon annan yrkesman, måste tillämpa 21 % moms på kvantiteten när han utfärdar sin faktura.

Advokatarvoden

Återigen, det är inte obligatoriskt att använda en advokat i försäljningsprocessen, men rekommenderas starkt. Även om köparen använder en advokat för att undvika eventuella "huvudvärk" efter försäljningen.

Avgifter för annullering av hypotekslån

Om du har ett hypotekslån på fastigheten betalas alla kostnader och avgifter för att annullera hypotekslånet av säljaren. Det kan handla om bankprovision för tidig uppsägning av lånet, notarie- och registeravgifter för uppsägning.

Avdrag på 3 % av försäljningspriset

Detta är varken en skatt eller en kostnad, men något som vi tycker är viktigt att förklara för att få en tydligare bild. Den får endast tillämpas när säljaren är icke bosatt i Spanien. Köparen måste enligt lag dra av 3 % av köpeskillingen hos notarien. Deponera detta belopp på skattekontoret, efter att äganderättshandlingen har undertecknats, i säljarens namn. Efter försäljningen kan säljaren vända sig till skattemyndigheten för att begära att detta belopp ska återbetalas på säljarens bankkonto. Återbetalningsprocessen kan pågå i ungefär sex månader, och till slut kommer pengarna att sättas in på säljarens konto, minus eventuella obetalda skatter om sådana fanns. Vanligtvis kommer inkomstskatten att dras direkt från behållningen om du hade en inkomst vid försäljningen. Vanligtvis är det advokaterna som sköter detta. För att ansöka om återbetalning måste du vänta i minst en månad efter det att äganderättshandlingen har undertecknats. När månaden har gått har säljaren tre månader på sig att lämna in blanketten till skattemyndigheten för att kräva pengarna tillbaka.

Skatter vid försäljning av en fastighet i Marbella
Modern lyxvilla till salu i La Reserva de Alcuzcuz, Benahavís

Frågor och svar:

Vem har de 3 procenten när du säljer en fastighet i Spanien?

Vanligtvis är det köparens advokat som förvarar de 3 % på sin klients konto och ansvarar för att pengarna deponeras på skattekontoret i säljarens namn. Han har upp till 30 dagar på sig att göra detta efter att köpet har genomförts. Den fastighet som nu tillhör köparen är garantin för att denna process avslutas korrekt.

Vem betalar Plusvalia-skatt i Spanien?

Det är alltid säljaren som betalar Plusvalia. Om du inte är bosatt i landet är det vanligtvis köparen som håller inne detta belopp från köpeskillingen. Den kommer att betalas för din räkning efter att försäljningen har slutförts.

Hur säljer man en fastighet i Spanien?

Processen börjar med att du lägger ut din fastighet till försäljning och sedan väljer lämpliga fastighetsmäklare om du bestämmer dig för att göra det. Parallellt är det mycket rekommenderat att börja undersöka alla dina försäljningskostnader och skatter och uppskatta inkomstskatten. För detta behöver du redan nu anlita en advokat som sedan företräder dig i försäljningsprocessen. All denna information kan vara till hjälp för att fastställa det slutliga försäljningspriset som fastigheten kommer att marknadsföras till. Vi rekommenderar att du kontrollerar att fastigheten placeras på internet på rätt sätt, alltid till samma utropspris av alla som du anlitar för att sälja fastigheten.

När du har fått ett bud på din fastighet och förhandlingsprocessen är avslutad. En reservation eller ett privat köpekontrakt måste utarbetas (vi rekommenderar att du använder en advokat redan i detta skede) med den första handpenning som du får. Normalt sett inte återbetalningsbar, om inte några oegentligheter med fastigheten upptäcks senare.

Resten av betalningen görs hos notarien samtidigt med undertecknandet av äganderättshandlingarna. Notarius sker cirka 2 månader efter det att reservationen/det privata köpekontraktet har undertecknats under normala omständigheter. Om du har en inteckning i fastigheten annulleras den samtidigt samma dag som notarien. Köparens medel som dras av från köpeskillingen kommer att annullera den. Om du inte föredrar att annullera det i förväg men det finns ingen särskild anledning till detta. Under försäljningen måste du ha koll på alla skatter och kostnader som ska betalas. De beskrivs i den här bloggen och kontrollerar ändringarna av leveransavtalen för fastigheten, som vatten, elräkningar, nya domiciliationens av fastighetsskatterna till köparen osv. En advokat kan hjälpa dig med detta. Lycka till! Och om du vill använda en utmärkt fastighetsmäklare för att sälja din fastighet i Marbella, ta kontakt med oss!

06: Skatter och utgifter för ägare som hyr ut fastigheter

Äger du en fastighet som du inte alltid använder och har funderat på att hyra ut? Om du äger en fastighet i Marbella och funderar på uthyrning kan du fortsätta läsa bloggen och få all information om skatter och utgifter för fastighetsägare som hyr ut sina fastigheter i Spanien. 

Generellt sett kan fastigheter hyras ut under lång tid eller kort tid med en markant utgiftsskillnad där korttidsuthyrning är mycket dyrare.

Skatter och utgifter för ägare som vill hyra ut sin fastighet i Marbella, Spanien

Inkomstskatt beror på om du är icke-bosatt eller bosatt i Spanien. För icke-bosatta är det 19% för dem som är bosatta i EU/EEA och 24% för dem utanför EU/EEA. Om man är bosatt i Spanien är skatten 19% men ökar upp till 46% beroende på vilken inkomst du har.

Taxable asset transfer levy eller TPO på spanska är en beskattningsbar avgift vid tillgångsöverlåtelse. Det är en underlig skatt som ingen egentligen betalar men teoretiskt sett bör långtidsuthyrare betala den. Den är oansenlig.

Förmedlingsavgifter som du måste betala om du anlitar en mäklare som hjälper dig med uthyrningen oavsett tidslängd. Generellt sett har mäklare ett “no win, no fee” koncept vilket innebär att du inte betalar avgiften om du inte går med vinst.

For Rent

Några frågor och svar

Hur kan man sänka inkomstskatten?
Om du äger en fastighet som du hyr ut och får inkomst av kan du you göra flera frånräkningar för att minska den beskattade inkomsten såsom:

 • Ränta på bolån
 • Reparationer och underhållskostnader
 • IBI, avgifter och andra skatter
 • Hyra du ej erhållit
 • Grundutgifter exempelvis för bostadsområdet
 • Amortering av fastigheten
 • Hemförsäkring
  Förnödenheter som vatten och el om ägaren står för kostnaderna
 • Utgifter för formalisering av hyresavtal
 • Bostadsavdrag på 60%. Om din hyresgäst använder din fastighet som sin permanenta bostad beskattas inte 60% av din inkomst

Vilken skatt betalar jag på hyresinkomster?
Om du är icke-bosatt betalar du 19% (EU/EEA) eller 24% (non-EU/EEA) av din nettoinkomst. Om du är bosatt i Spanien beskattas din nettoinkomst på en stigande skala mellan 19% till 45%.
Hur kan jag undvika att betala skatt på hyresinkomster?
Du är skattepliktig på nettoinkomster från uthyrning. Du kan inte undvika att betala skatt men du kan sänka nettoinkomsten genom att dra av alla utgifter som har med uthyrningen att göra. Som vi har förklarat i bloggen så är den listan ganska lång.

Vi är fastighetsexperter och vi hjälper dig gladeligen information och problem som du kanske har.

Om du vill kontakta oss kan du nå oss genom att trycka här! Eller besök vår Instagramsida.

07: Skatter och utgifter för hyresgäster i Marbella

Alla måste inte betala skatter hela tiden! Om du är en hyresgäst och vill hyra en fastighet i Marbella har vi goda nyheter.

Inga skatter eller utgifter måste betalas. Priset som du ser online är priset som du betalar och kan ibland förhandlas. Mäklaravgifterna betalas generellt sett av ägaren men i vissa fall, om fastigheterna du letar efter är fåtaliga och flera mäklare är inblandade, kanske de ber dig betala en mäklaravgift. Du kan såklart vägra och du borde informeras om avgifterna innan du går på visningen. Det kan vara bra att anlita en advokat men det är inget krav.

for rent property marbella

Lite kuriosa: det finns en skatt som hyresgäster ska betala, en överföringsskatt, som konstigt nog är ca 24 euro per 6.000 euro men ingen betalar den. Teoretiskt sett kan du till och med få påföljder men det är inte så viktigt då summan är så liten.

I överlag, speciellt vid långtidsuthyrningar, kan dina referenser efterfrågas (skattedeklarationer, kontoutdrag, rekommendationsbrev, länkar till information på nätet osv) när du budar på en fastighet. Det är rekommenderat att presentera så bra referenser som möjligt då det kan påverka hyresvärdens beslut. Ägaren kanske väljer ditt lägre bud med bra referenser istället för ett högre bud från någon utan referenser.

Vi är experter på fastighetsmarknaden i Marbella och vi hjälper dig gladeligen med dina funderingar. Tveka inte, hör av dig till oss här, det är enklare än någonsin!

Artur Loginov
VD & Partner Artur Loginov

Artur är spansk medborgare och uppvuxen i Marbella sedan tidig barndom och fann sitt kall på lyxfastighetsmarknaden i sin hemstad.…