Gyllene Visumet | Ett gyllene tillfälle att bo i Marbella

Av Salma Hwedi på - 4m. lästid

Det gyllene visumet är en helig graal för dem som är intresserade av att bo i Spanien, men som inte vill gå igenom den långa listan av krav som krävs för att få ett uppehållstillstånd. En förenklad, påskyndad och smidig process som kan uppnås i bara några få steg.

Vad är ett gyllene visum?

Det gyllene visumet är skräddarsytt för medborgare från länder utanför EU som vill ha enkel tillgång till Europeiska unionen samt möjlighet att bo där. Det är i huvudsak ett uppehållstillstånd som gör det möjligt för dig och din beroende familj att förvärva de fördelar som en sådan visering skulle medföra.

Gyllene Schengenvisum
Gyllene Schengenvisum (europal.europa.eu, 2022)

Vilka är fördelarna med ett gyllene visum?

 • Först och främst är den gyllene viseringen en väg in i alla europeiska länder; du och dina familjemedlemmar kan resa till alla Schengenområden utan visum i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod.
 • Du behöver inte bo i Spanien för att förnya din gyllene visering, men om du gör det blir du berättigad till permanent uppehållstillstånd efter fem år.
 • Du kan ansöka om spanskt medborgarskap efter 10 års vistelse.
 • Det spanska hälso- och utbildningssystemet är öppet för dig att ta del av och utnyttja.

Hur får man ett gyllene visum?

För att få ett gyllene visum måste man köpa fastigheter i Spanien till ett värde av över 500 000 euro. Det bör noteras att en sådan summa inte behöver investeras i en enda fastighet, utan kan delas upp i flera enheter. Dessutom kan man få detta visum genom att göra en investering i den spanska statsskulden på minst 2 miljoner euro.

Vilka är villkoren för att få ditt gyllene visum?

För att komma i fråga för det gyllene visumet måste du vara över 18 år och ha bevis på att du har gjort en av de ovannämnda investeringarna. Dessutom måste du ha en spansk sjukförsäkring och får inte tidigare ha fått avslag på något Schengenvisum. En ren kriminalhistoria och en stabil ekonomisk situation är också ett måste.

Vilka dokument ska lämnas in för att få ditt gyllene visum?

För att ansöka om ett gyllene visum är det första steget den spanska långa visumansökningsblanketten. Detta kan du hitta här.

 • Du måste ha ett giltigt pass och bevis på att du är bosatt i ditt land.
 • Du måste också visa upp ett bevis på din investering; vid köp av fastigheter måste du tillhandahålla ett intyg som innehåller dominans och skatter från fastighetsregistret som motsvarar den köpta fastigheten.
 • Sjukförsäkring, särskilt från en auktoriserad spansk vårdgivare, och ett läkarintyg krävs.
 • Du måste få ett polisintyg.
 • Du måste visa bevis på att du har tillräckliga ekonomiska medel. Det lägsta belopp som krävs är 400 % av Spaniens inkomstindikator för flera effekter (IPREM), vilket år 2022 motsvarar cirka 2 316 euro per månad, alltså 56 000 euro för de två åren. Om du ansöker tillsammans med familjemedlemmar måste varje medlem tillhandahålla 200 % av IPREM, vilket ger ett belopp på cirka 28 000 euro per familjemedlem.

Hela processen tar vanligtvis 2-3 månader innan du får ett svar. Detta är uppdelat i flera delar:

 • När du har valt ditt investeringsalternativ skickar du in ansökan.
 • Därefter måste du resa till Spanien för att lämna dina biometriska uppgifter, vilket vanligtvis tar 2 månader.
 • Slutligen tar processen för granskning och godkännande upp till 20 dagar.

Finns det ytterligare kostnader när man får ett gyllene visum?

När det gäller fastighetsinvesteringar ingår inga ytterligare kostnader i de 500 000 euro som gäller för fastighetsinvesteringar. Dessa kommer i form av stämpelskatt, notariekostnader och registeravgifter. Dessa motsvarar vanligtvis cirka 12 % av fastighetskostnaden. I de flesta fall krävs det en advokat för att hjälpa till i ansökningsprocessen, vilket brukar uppgå till cirka 3 500 euro, exklusive 21 % moms. Om du skulle investera minst 500 000 euro i en fastighet kommer ditt slutbelopp, inklusive 12 % och advokatkostnader, att uppgå till cirka 565 000 euro.

Det gyllene visumet ökar i popularitet, eftersom du inte bara kommer att investera i en vacker fastighet i ett av de mest hisnande länderna, utan du kommer också att vara fri att resa till andra otroliga platser. Ett litet pris att betala för ett sådant livsförändrande dokument.

Samarbetspartner Salma Hwedi