Hur man registrerar sig för hälsovård i Marbella

Av Salma Hwedi på - 6m. lästid

Vad du bör veta innan du registrerar dig för hälsovård i Marbella.

Marbella har ett stort utbud av medicinska faciliteter, både privata och offentliga. En betydande fördel med att bo i området är tillgången till specialiserad medicinsk behandling för svåra eller specifika tillstånd och allmän medicinsk vård. Offentliga vårdcentraler, som kallas "centro de salud" eller "ambulatorio", finns i följande områden:

 • San Pedro de Alcántara
 • La Campana (Nueva Andalucia)
 • Las Albarizas (Marbella centrum)
 • Elviria (Marbella Öst)

Junta de Andalucias webbplats finns detaljerad information om dessa centra.

Fotografi av en karta över Marbella som visar var alla ambulatorier är belägna.

Hur man registrerar sig för hälsovård i Marbella.

Man kan förlita sig på Andalucia Health Service (S.A.S.), ett statligt styrt autonomt organ som ingår i Junta de Andalucía Health Board, för att registrera sig för medicinsk vård. Den lokala offentliga hälsocentralen, som förvaltas av S.A.S., är porten till den spanska offentliga sjukvården och stöd för kort- och långvariga medicinska tillstånd eller funktionshinder.

Sociala avgifter avgör rätten till offentlig hälso- och sjukvård i Spanien. För att kunna utnyttja systemet krävs laglig bosättning, registrering hos det nationella institutet för social trygghet (INSS) och ett offentligt hälsokort (tarjeta sanitaria individual). Familjemedlemmar till försäkrade personer, t.ex. makar, syskon och underhållsberättigade personer under 26 år, kan också utnyttja den offentliga hälso- och sjukvården om de är lagligt bosatta i Spanien.

Utlandsboende som arbetar lagligt i Spanien, är egenföretagare eller anställda i spanska företag har rätt att använda det offentliga sjukvårdssystemet. Deras arbete bidrar till det spanska socialförsäkringssystemet (Seguridad Social). De måste registrera sig vid det Centro de Salud som ligger närmast deras bostad och ha med sig sitt socialförsäkringsnummer, pass, Empadronamiento och utländska identitetsnummer (t.ex. N.I.E.).

Internationella studenter eller icke-medborgare från länder utanför EU, EES eller Schweiz som inte arbetar i Spanien är inte berättigade till offentlig sjukvård.

1. Hur man registrerar sig som invånare

När du har fått brevet från INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) ska du ta med det tillsammans med ditt pass/ID-kort (och en fotokopia) och ditt intyg om registrering av bosättning (och en fotokopia) till närmaste vårdcentral. Skriv under en ansökningsblankett för att bli upptagen i den andalusiska databasen för användare av det medicinska hälsovårdssystemet ( D.B.U.) där. S.A.S. kommer att registrera dig och skicka ett hälsokort till din adress. Även om det kan ta lite tid innan det kommer fram, är sjukvården effektiv när du väl är registrerad.

Tjänster för invånare

När du registrerar dig får du följande information:

 • Ett hälsokort
 • Medicinsk hjälp
 • Akutbehandling
 • Subventionerade läkemedel

2. Hur du registrerar dig som icke-resident

EU:s medlemmar måste visa upp följande:

 • Pass eller ID-kort (och en fotokopia).
 • Europeiskt sjukvårdskort eller en blankett utfärdad av hemlandet som ger tillstånd till tillfällig sjukvård utomlands (och en fotokopia).

Därefter underteckna en ansökningsblankett för att bli upptagen i D.B.U. (Andalusian Data Base). Medlemmar från länder utanför EU måste ta med sig ett intyg om rätt till medicinsk vård för tillfälliga perioder utfärdat av sitt hemland. Länder som Andorra, Brasilien, Chile, Ecuador, Marocko, Peru och Ecuador har bilaterala avtal med Spanien.

Tjänster för personer som inte är bosatta i landet

Utländska medborgare får medicinsk hjälp under sin vistelse i Spanien, akutvård och subventionerad medicin. Pensionärer får gratis medicin, medan andra får 60 % rabatt. Om du är över 65 år och kan uppvisa ett officiellt översatt dokument som styrker att du får pension kan du få gratis recept och mediciner.

3. Om du är gravid eller har ett barn

Allmän hälsovård är gratis för barn i Spanien. En gravid kvinna har också rätt till medicinsk hjälp under graviditeten, förlossningen och efter förlossningen. Den spanska offentliga sjukvården täcker förlossningstjänster, men endast privata sjukvårdsförsäkringar täcker förlossning på privata eller specialiserade sjukhus.

Hur du begär ett möte.

När du väl är registrerad på D.B.U. är det enkelt att få behandling.

Ett tidsbeställningssystem kan användas genom att ringa numret Salud Responde (Hälso- och sjukvård svarar) på +34 955 54 50 60 eller gå in på webbsidan inters@s. Du måste ange följande innan du väljer en tid:

 • Din N.I.E.
 • Ditt födelsedatum
 • För- och efternamn

I Marbella kan du begära en tid online genom att gå in på den officiella sidan för Seguridad Social eller genom att ringa +34 901 10 65 70.

Vad du ska göra i en nödsituation.

Akutvård är en del av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och omfattar sjukhusvård och kirurgiska ingrepp i brådskande situationer.

I en nödsituation måste man söka omedelbar vård på närmaste offentliga akutmottagning, allmänt känd som "urgencias", för att se till att nödvändig vård ges snabbt. Costa del Sol-sjukhuset är det primära allmänna sjukhuset i Marbella och är känt för sin exceptionella akutsjukvård, där tolkar finns tillgängliga vid behov.

Om räddningstjänster behövs:

 • Genom att ringa 112 kan man snabbt identifiera var den som ringer befinner sig i Europa och få snabb hjälp av operatörer som talar 80 språk.

Dessutom kan man ringa nödnummer utan kostnad även om mobiltelefonen har tagit slut, bland annat:

 • Nationella polisen (Policia Nacional) = +34 091
 • Lokal polis (Policia Local) = +34 092
 • Civilgardet (Guardia Civil) = +34 062
 • Ambulans (Ambulancia) = +34 061
 • Brandkåren (Bomberos) = +34 080.

Användbar information.

 • Den offentliga hälso-och sjukvården tillåter inte att man fritt väljer läkare och det är omöjligt att vända sig direkt till en specialist. En familjeläkare eller allmänläkare hänvisar dig vid behov till en specialist inom den offentliga hälso- och sjukvården.
 • Du ansvarar själv för kostnaderna för läkemedel, ortoser, proteser och andra medicinska produkter. Den andel av den totala kostnaden som du måste stå för varierar mellan 10 och 60 %, beroende på din inkomstnivå. Dessutom täcks inte kostnaden för tandproteser och glasögon.
 • Du kan endast få läkemedel och farmaceutiska produkter från apotek i Marbella. Spanska apotekare är mycket skickliga och kan hjälpa till att hitta behandlingar för mindre tillstånd eller krämpor, vilket eliminerar behovet av ett läkarbesök. Vissa mediciner som kräver recept i ditt hemland kan vara tillgängliga på spanska apotek. Spanien har relativt milda receptregler jämfört med många andra länder. Dessutom är spanska apotek billiga och Spanien är en av de minst kostsamma platserna i EU för att skaffa läkemedel.
 • Det nationella hälsovårdssystemet utfärdar vid behov sjukskrivningshandlingar och andra viktiga medicinska utskrivningsintyg.
 • Den offentliga hälso- och sjukvården täcker i allmänhet inte tandvård för vuxna, med undantag för vissa primära extraktioner. Därför måste man söka efter en privat tandläkare; varje läkarmottagning har sin prissättning. I Marbella till exempel kostar en fyllning vanligtvis omkring 50-60 euro, och det första besöket och tandläkarundersökningen är ofta gratis. På grund av bristen på tandvård och andra medicinska tjänster kompletterar många människor de offentliga tjänsterna med privata försäkringar.
Samarbetspartner Salma Hwedi